Nazwa zespołu (wymagane)

Skład zespołu: imię, nazwisko i rola. (wymagane)

Osoba kontaktowa (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Adres email (wymagane)

Linki do materiałów (wymagane)

Uwagi dodatkowe

Akceptuję regulamin i warunki uczestnictwa w Przeglądzie Kapel Rockowych. (wymagane)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych z zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późń. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danychosobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomiczne w Krakowie. (wymagane)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez partnerów Przeglądu Kapel Rockowych UEK 2019. (wymagane)